Liên hệ

Cơ sở 1: C4/5a Thị Tứ Phủ Bình Giang, Hải Dương

Liên hệ: 0220.379.1555

Cơ sở 2: Lịch Sơn, Cẩm Lý, Lục Nam, Bắc Giang

Liên hệ: 0941.690.881

Cơ sở 3: Số 08 Phố Sùng Yên, Phường Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

Liên hệ: 0967.023.826

Cơ sở 4: Số 42 Phạm Ngũ Lão, Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương

Liên hệ: 036.275.7943

Cơ sở 5: Số 58 Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh

Liên hệ: 02033. 855. 888

Cơ sở 6: Số 86 Phố Thông , Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương

Liên hệ: 02203.737.555